Chorvatsko

Poreč

Poreč

Poreč
Poreč

Město a přístav, 8 tis. obyv. Poreč je největší a nejnavštěvovanější středisko cestovního ruchu na celém jadranském přímoří, má též největší ubytovací kapacitu. Mírné podnebí, bohatá vegetace, především borové porosty. Součástí Poreče je 400 m vzdálený ostrůvek Sveti Nikola s ubytovacími zařízeními (má pravidelné a časté spojení čluny z městského nábřeží).

Poreč
Poreč - Špadići, hotelový komplex
Laguna Park

K mimořádně cenným historickým památkám Poreče patří Eufraziova bazilika, zapsaná v roce 1997 do seznamu světového kulturního dědictví organizace UNESCO.

Porečská hotelová aglomerace vyrostla na pobřeží severně a jižně od starého města na velice členitém pobřeží. Jsou to od severu k jihu tato jednotlivá letoviska: Lanterna, Solaris, Červar-Porat, Ulika, Materada, Špadići, Pical. Další leží na jih od Poreče: Brulo, Plava laguna, Zelena laguna, Bijela uvala. Vegetace je všude velmi bohatá, krásné borové lesy dosahují většinou až k moři. Dopravu mezi letovisky obstarává po pobřeží autovláček, který vyjíždí z nám. Svobody (Trg Slobode) a stojí cca 10 kun. Časté je též autobusové spojení z Poreče do jednotlivých částí aglomerace a až do Vrsaru.

Celé staré jádro města je pěší zóna. Záchytné parkoviště je v nové části, blízko autobusového nádraží.Historie a památky

Původně římská kolonie Colonia Iulia Parentium byla významným městem a jako takové byla vybavena mnohými významnými stavbami. Důležitým střediskem a sídlem biskupa byla i za byzantského exarchátu v 6. a 7. stol. Byzantince vystřídala francká říše. Později byla na čas vytvořena samostatná městská komuna. Nedlouhé panství aquilejských patriarchů vystřídala pak přes odpor obyvatelstva Benátská republika. Ta sice v bojích o moc s Janovany zvítězila, ale v bojích Poreč velmi utrpěl. Po pádu Benátek převzalo moc Rakousko. V té době se město stalo hlavním střediskem Istrie a sídlem Istrijského sněmu, v němž si moc usurpovali Italové. Po první světové válce byl Poreč až do r. 1943 italský, pak byl obsazen Němci. Spojenecké bombardování Němci obsazeného města je zničilo ze 70 %. Od r. 1947 se stal Poreč jako téměř celá Istrie chorvatským (nejprve v rámci Jugoslávie).

Poreč
Poreč, Eufraziova bazilika

Ve starém jádru se dochovala římská městská struktura se dvěma klasickými osami - cardem a decumanem, dále pozůstatky fóra (dnes Trg Marafor) se zbytky Neptunova a Martova chrámu z 2. stol.

Z původních hradeb, které obepínaly celé město, se zachovaly jen dvě věže. Z domů ve starém jádru jsou nejcennější tři románské: poblíž náměstí Marafor Románský dům (Romanička kuća) nazývaný též Dům s balkonem (Kuća sa balkonom), s venkovním schodištěm a dřevěným balkonem. Dále nejhodnotnější pozdně románský Kanovnický dům (Kanonička kuća) v ulici F. Supila, který je po opravě ve výborném stavu. Třetím je Dům dvou světců (Kuća dvaju svetaca) v ul. sv. Maura. Je tu i několik pěkných paláců, např. palác Zuccato v benátské gotice a barokní palác Sinčićů.

Primát však patří komplexu Eufraziovy baziliky (též Basilica Eufrasiana) ze 6. stol., vzácné památce byzantského umění, ojedinělé na východním Jadranu. Byla postavena na místě starších staveb, oratoře a kostela, zasvěcených místnímu biskupovi a mučedníkovi, sv. Maurovi (3. stol.). Stavebníkem baziliky byl v 6. stol. za byzantského exarchátu v Ravenně biskup Eufrazius. Je to reprezentativní trojlodní bazilika zasvěcená rovněž sv. Maurovi a je vyzdobena nádhernými byzantskými mozaikami, vytvořenými cařihradskými mistry za doby císaře Justiniána.

Poreč
Poreč, Eufraziova bazilika
Dochovala se jen část mozaik - především v hlavní apsidě, na triumfálním oblouku, na obloucích apsid. K nejkrásnějším z těchto mozaik patří Matka Boží na trůně s anděly, Kristus s apoštoly a suita biskupa Eufrazia s mučedníky. Mozaiky na podlaze jsou jak z původního kostela, tak i byzantské. Podrobněni viz tematický článek: Eufraziova bazilika v Poreči.

Součástí původního Eufraziova komplexu, jehož střed tvoří atrium s krytým ochozem, je i osmiboká křestní kaple - baptisterium dále konsignatorium, tj. kaple pro biřmování, později přeměněná v biskupský palác, a parekklésion (chorv. memorijalna kapela), který sloužil k pohřebním obřadům významných církevních osobností, případně jako místo, kde byly pohřbeni. Další části byly přistavěny později.

Historicky významná je tzv. Sněmovna (Sabornica) - původní františkánský klášter byl v 19. stol. upraven k novému účelu. Sněmovna byla svědkem statečných vystoupení chorvatských poslasnců, kteří na zasedáních musili čelit bouřlivému nesouhlasu a odporu italských poslanců.Koupání

Poreč má dost rozmanité pláže: přírodní kamenité pláže s travnatými plochami na slunění, oblázkové a štěrkové pláže často uměle rozšířené, doplněné vesměs oblázky, betonovými platy a terasami. Některá střediska mají na plážích skluzavky, tobogany a různé možnosti zábavy a sportovního vyžití. U většiny hotelů jsou bazény.

Poreč
Poreč, pláž Brulo

Z pláží v Poreči byly vyznamenány tzv. Modrou vlajkou (viz aktualita: Ocenění pro pláže a jachtařské přístavy - mariny "Modré vlajky 2007") tyto pláže: pláž naturistického kempu Ulika, pláž hotelového komplexu Bellevue, pláže hotelů Laguna Materada, Galijot, Parentium, Lotosi a Delfin, dále pláže kempů Zelena Laguna a Bijela uvala, pláž Donji Špadići, pláž Špadići-Materada, městská pláž (Gradsko kupalište), pláž Borik, Oliva a Brulo.Sport

Poreč
Poreč, marina Poreč

Celá porečská aglomerace tvoří jedno velké sportovní středisko s bohatou nabídkou sportovních aktivit, která se stále rozšiřuje. Nejlépe vybavená je Zelena laguna, následovaná Plavou lagunou. Po celém pobřeží jsou velmi dobré podmínky pro nejrůznější vodní sporty - windsurfing (škola), vodní lyžování, jachting (mariny: Poreč v centru města a Parentium v Zelené laguně), potápění (potápěčský klub s instruktory), je tu plavecká škola (i pro děti), jezdecká škola (možnost krátkých vyjížděk i delších trekkingových výletů na koni). Je tu víceúčelová sportovní hala pro míčové i jiné sporty. Hosté mají k dispozici několik set tenisových kurtů, volejbalová hřiště (i na plážový volejbal), jsou tu minigolfy, kuželníky, bowling. Cyklistika (viz Cyklistické stezky v Istrii). Dá se provozovat bungee-jumping, paragliding (sportovní letiště Crljenka je u nedalekého Vrsaru). Místní speleologická společnost organizuje výpravy do některé z jeskyň v okolí zpřístupněné jeskyně Baredine (za doprovodu odborníků-speleologů). V každém středisku je možnost půjčit si sportovní potřeby a vybavení pro nejrůznější sporty (čluny, kola atd.).

Poreč
Poreč, vodní sporty


Zábava

V jednotlivých střediscích diskotéky, noční kluby, taneční terasy. Organizují se různé přehlídky, show a soutěže. U některých hotelů je animace pro děti a dospělé. Velké zábavní středisko International Club v Zelené Laguně. V městečku je nové Akvarium.Kultura

Poreč
Poreč, ulice Decumanus

Poreč nabízí bohaté kulturní a společenské vyžití, např. koncerty vážné hudby v Eufraziově bazilice, koncerty moderní hudby v atriu paláce Sinčićů. V Poreči jsou dvě muzea, Vlastivědné muzeum Porečska (Zavičajni muzej Poreštine) v paláci Sinči ců a Sbírka porečské župy (Zbirka župe Poreč). Tradiční výstava Porečské anály (Porečki annali) v románsko-gotickém kostele sv. Františka (Sveti Franje) - výstava moderního chorvatského výtvarného umění, koná se již přes 40 let. Další výstavy výtvarného umění. Koncerty sborového zpěvu. Letní kino, promítání vítězných filmů světových festivalů.

Další možnosti: Z nabídky kulturních a sportovních akcí v Istrii v roce 2007Ubytování

Poreč má velmi širokou nabídku všech typů ubytování. Část hotelové aglomerace stojí ve stínu borových lesů. Kemp Ulika je naturistický (viz Naturistické kempy).

Poreč
Poreč, hotel Laguna Materada
Hotely:

Galeb Laguna Park Mediteran Plavi
Delfin Laguna Materada Zorna Valamar Crystal
Valamar Diamant Neptun Neptun-dep. Jadran Neptun-dep. Parentino
Luna Pical Rubin Fortuna-dep.Isabella
Zagreb Hostin Laguna Gran Vista Laguna Istra
Laguna Galijot Albatros Parentium Poreč
Filipini


Apartmány:

Laguna Park (vily) Laguna Park (apart.) Laguna Bellevue Laguna Galijot
Astra Valamar Diamant Villa Mediteran Luna
Pical Vila Antonia


Kempy:

Ulika (FKK) Zelena Laguna Bijela Uvala Materada
 


Výlety

  • Višnjan 10 km severovýchodně
  • Krápníková jeskyně Baredine u obce Nova Vas 11 km
  • Motovun 26 km severovýchodně, odtud Rakotule 5 km jihozápadně
  • Pazin 32 km východně a z něj Lindar 3 km jihovýchodně nebo 11 km do Gračišće a z Gračišće dál 4 km jihovýchodně do Pićanu
  • do Pazinu a z něj Sveti Petar u Šumi 7 km jihozápadně a Beram 4 km jihozápadně
  • Červar-Porat, nejsevernější součást porečské hotelové aglomerace. V antice tu byl přístav Portus Cervera (odtud dnešní název obce), z něho se dochovaly patrné zbytky římské vily a hospodářských budov.
  • lodní výlety do Benátek

 
.