Chorvatsko

ostrov UGLJAN

ostrov UGLJAN

Ostrov o ploše 50,2 km2 v zadarské skupině Severodalmatských ostrovů, v jejich vnitřním pásu. Leží přímo proti Zadaru, hlavnímu centru Severní Dalmácie.

Vnitrozemí ostrova Ugljan je hornaté. Se sousedním ostrovem Pašmanem je spojen mostem přes průplav Ždrelac. Původně byla na tomto místě mělčina, v 90. letech 19.stol. byl zde prokopán uzoučký průplav (dal se původně přeskočit!) s nevelkým mostem. Ten byl v nedávné době po prohloubení a rozšíření průplavu nahrazen novým vysokým moderním mostem, který má podjezdovou výšku 16,5 m, takže je to mohutná, zdaleka viditelná stavba. Proud v průplavu dosahuje rychlosti 4 uzle.


Most spojující Ugljan a Pašman

Od pevniny je Ugljan oddělen Zadarským průlivem (Zadarski kanal), od ostrova Iž Středním průlivem (Srednji kanal), od Pašmanu, jak již uvedeno, průplavem Ždrelac.

V současné době se Ugljan pokládá za jedno z předměstí Zadaru, od něhož je vzdálen jen 2,2 nám. mil. Spojení mezi Zadarem a ostrovem obstarávají trajekty a lodě, přistávající na ostrově v obci Preko. Spoje jezdí ve velmi krátkých intervalech po celý týden. Obyvatelé ostrova dojíždění do Zadaru za zaměstnáním.

Ugljan patří k nejhustěji sídleným ostrovům na Jadranu. Žije na něm 7600 obyvatel. Vápencové části Ugljanu pokrývá většinou makchie, takže ostrov je na pohled téměř celý zelený. Tam, kde jsou dolomity, se s úspěchem intenzivně pěstují olivovníky. Olivy jsou od pradávna hlavní plodinou ostrova; je jich tu na 100 tisíc. Dále se pěstují i fíkovníky a vinná réva. Kromě zemědělství je pro ostrov důležitým odvětvím rybolov. Jeho hlavním střediskem je obec Kali, pokládaná za jedno z nejdůležitějších center rybolovu na Jadranu vůbec. Uplatňuje se i rozmáhající se turistický ruch.

Obyvatelé ostrova mluví zvláštním dialektem, těžko srozumitelným i pro ostatní Chorvaty. Ve vesnicích na Ugljanu se v průběhu roku konají četné barvité slavnosti, poutě a procesí, jejichž původ sahá hluboko do minulosti (např. v Kukljici). Jsou vítaným zpestřením pobytu na ostrově při letní rekreaci.

Východní část ostrova Ugljan je nižší a členitější, pozvolna se svažuje do moře Zde proto leží všechna sídla ostrova: Ugljan, Lukoran, Sutomišćica, Poljana, Preko, Kali, Kukljica.

Západní část ostrova je obtížně přístupná, pustá, neobydlená. Avšak i na ní se najdou krásná místa ke koupání. Z obcí na východě k nim vedou cesty, jako např. z Preka do zátoky Svitala, z Kukljice do zátok Sabuša Mala a Vela. V zátoce Vela Lamjana je, bohužel, závod na stavbu lodí.

Panoramatu ostrova Ugljan vévodí pevnost sv. Michala (Tvrdjava Sv. Mihovil), přibližně nad středem ostrova. Benátčané ji vybudovali ve 13. stol. jako mocně opevněnou pevnost na místě benediktinského kláštera, která střežila značnou část Benátčany ovládaného jadranského přímoří, včetně odbojného města Zadaru.

ostrov Ugljan
Obec Preko na ostrově Ugljan

Před východním pobřežím před obcí Preko leží dva malebné ostrůvky se spoustou vegetace. Jsou to Ošljak a Galovac (též nazývaný Školjić). Zejména Galovac je v bezprostřední blízkosti Ugljanu - jen 80 metrů od Preka. Odsud funguje běžná doprava na ostrůvek čluny. Galovac se hojně navštěvuje pro svou pěknou pláž (les tu poskytuje dostatek stínu). Na ostrůvku je františkánský klášter hlaholášů z 15.stol., v 16. stol. upravovaný. Je v něm několik zajímavých oltářních obrazů. Ostrůvek Ošljak leží o něco dál. Má deset stálých obyvatel, všichni mají stejné příjmení - Valčić. Na ostrůvku je starochorvatský kostelík z 10. stol. se zbytky zchátralých větrných mlýnů ze 17. stol.

Přestože je Ugljan výrazně zemědělsky zaměřen, jsou v četných drobných zátokách a na upravených koupalištích velmi dobré podmínky pro koupání. Proto stoupá počet těch, kdo se rozhodují pro dovolenou právě na tomto ostrově, a to nejen v hlavním letovisku Kukljica (kde dobré ubytování v apartmánech, bungalovech i v soukromí, dobré možnosti koupání, vodních sportů i zábavy), ale i v ostatních místech na ostrově (menší hotely, ubytování v soukromí). V posledních letech dochází na ostrově k rozsáhlé výstavbě obytných domků a rodinných penzionů. Nabídka soukromého ubytování je veliká.

Ke zvyšování zájmu o Ugljan přispívá velmi dobré trajektové spojení se Zadarem, kvalitní asfaltová silnice celým ostrovem s pokračováním na ostrov Pašman. Lze použít též kratší trajektovou linku ze sousedního Pašmanu (na Pašman se přejede přes most), z obce Tkon do Biogradu na moru, který leží na pevnině 28 jižně od Zadaru.

 
.