Chorvatsko

Zadar

Zadar

Zadar
Zadar

Město (80 tis. obyv.) a přístav, hlavní středisko Severní Dalmácie. Zadar leží při Jadranské magistrále. Letiště Zemunik. Železnice Záhřeb - Knin - Zadar. Významný trajektový přístav, mj. i hlavní východisko trajektů i lodí do italské Ancony; též centrální východisko plaveb na Severodalmatské ostrovy (lodě i trajekty), viz trajektové a lodní linky. Dva jachtařské přístavy - mariny: Borik a Tankerkomerc. Úrodné zázemí, bohatá vegetace. V zimě trpí chladnými větry z vnitrozemí. Známá výroba lihovin, mj. likér maraskino.

Stará část města se rozkládá na poloostrůvku. V 16. stol., v době největšího tureckého nebezpečí, byla prokopána šíje, takže vzniklý hluboký příkop zalilo moře, v době míru se příkop zase zasypával.

Město i jeho bezprostřední okolí utrpělo při agresi krajinských Srbů v r. 1991 a 1992 veliké škody. Tyto škody již byly úplně odstraněny.

Město samo je pro své početné cenné historické a kulturní památky i pro svá kulturní zařízení jedním z nejpřitažlivějších míst v Dalmácii.

Zařízení pro cestovní ruch jsou v Zadaru soustředěna především v letovisku na severním předměstí zvaném Borik (též Puntamika). Letovisko má starou lázeňskou tradici, je krásně upraveno, má bohatou vzrostlou vegetaci. Spojení veřejnou dopravou se Zadarem. Jižně od Zadaru se rozkládá další letovisko, mladší a menší Kolovare, s pěknými plážemi a dobrými sportovními a zábavními možnostmi.

Zadar
Zadar, letovisko Borik

Dostupnost Zadaru výrazně ovlivnila dálnice Záhřeb - Split (dokončena v červnu 2005), ze které vede do města přípojka.

Zadar má jednu novou velkou atrakci - mořské varhany, instalované na nábřeží v centru města (další aktuality: "Mořské varhany" v Zadaru, "Mořské varhany" v Zadaru a nový rituál se spodním prádlem).Historie a památky

Zadar
Zadar

Původními obyvateli byli ve 4. stol př. Kr. Liburnové, ilyrský kmen, který pak postupně zatlačili Řekové (jejich osada Idassa). V l. stol. ovládli zdejší oblast Římané (římská osada Iader č Iadera nebo Jader). Od 9. stol. patřila k chorvatskému státu. Roku 1202 dobyli křesťanský Zadar z návodu Benátčanů křižáci čtvrté křížové výpravy, kteří jej vyplenili a vypálili. Z benátské nadvlády se městu podařilo posléze na 200 let vymanit a bylo prosperující svobodnou komunitou, jež však nakonec přece upadla na 400 let do benátského područí. Po krátké epizodě francouzských Ilyrských provincií nastoleno panství Rakouska. Po první světové válce si Italové vynutili svrchovanost nad městem (přitom celé okolí bylo součástí tehdejšího Království Srbů, Chorvatů a Slovinců). Prováděli nevybíravým způsobem násilnou italizaci chorvatského obyvatelstva. Rozvoj města italská okupace úplně zabrzdila, stagnace se projevila ve všech směrech. Za druhé světové války bylo město Zadar jako bašta fašistů na Jadranu velmi poškozeno desítkami spojeneckých náletů, při nichž byly srovnány se zemí celé bloky domů, včetně historických památek, ale mnohé z nich se podařilo později zachránit. Ke konci války byl Zadar osvobozen a stal se součástí Chorvatska v rámci Jugoslávie.

Zadar
Zadar, předrománský kostel sv. Donáta (Sveti Donat)

I dnešní Zadar nese výrazné znaky římského urbanistického řešení (pravidelná síť ulic s cardem a decumanem, fórum). Bohaté antické památky odhaleny teprve bombardováním města za druhé světové války (základy templu, římské sloupy baziliky, domy na fóru aj.). Část akvaduktu mimo město.

Nejcennější památkou je předrománský patrový kostel sv. Donáta (Sveti Donat) z 9. stol., nejvýznamnější a nejmonumentálnější stavba této epochy ve východním přímoří, pravděpodobně inspirovaná kaplí Karla Velikého v Cáchách. Je 27 metrů vysoký, v patře matroneum, stojí na někdejším římském fóru. Zde se nachází též románský kostel P. Marie (Sveta Marija), součást někdejšího kláštera benediktinek. Za druhé světové války byl kostel těžce poškozen, klášter zničen. Na jeho místě postaveny prostory nové, odpovídající duchu původní stavby. V nich jedinečná Stálá výstava sakrálního umění (Stalna izložba sakralne umjetnosti) známá pod populárním názvem "Zlato a stříbro Zadaru" (Zlato i srebro Zadra), část pokladu byla za války ukryta v základech sousední zvonice. I když po bombardování hrozilo prozrazení úkrytu, nedostaly se nádherné zlaté liturgické předměty a jiné cennosti do rukou nacistů.

Zadar
Zadar, katedrála sv. Anastázie (Sveta Stošija)

V ulici Široka je katedrála sv. Anastázie (Sveta Stošija), raně křesťanské mučednice z období Diokleciánova pronásledování. Je to vzácná románská stavba z 12. - 13. stol. s bohatou plastickou výzdobou a původní kryptou. Tematický článek: Malá exkurze do historie katedrály sv.Anastázie.

V ulici B. Krnarutića je další cenný románský kostel - sv. Chrysogona (Sveti Krševan) z 12. stol., v exteriéru obzvlášť dekorativní.

Významnou památkou je františkánský klášter s kostelem sv. Františka (Sveti Franje) ze 13. stol. Při kostele je bohatá klenotnice s četnými cennými exponáty (originál Palmy ml., románské malované Ukřižování, četné inkunábule aj.). Krásná je renesanční křížová chodba kláštera. V blízkém kostele sv. Eliáše (Sv. Ilija) stojí za vidění sbírka ikon z 16. - 18. stol.

Kostel sv. Simeona (Sveti Šimun), původně gotický, prošel několika přestavbami. Je znám pro svůj jedinečný relikviář sv. Simeona z pozlaceného stříbra (250 kg těžký!), vyzdobený pozoruhodnými reliéfy ze života světcova (15. stol.).

Jsou tu četné pozoruhodné paláce z 15. stol.: Grisogono-Vovů, Ghirardini-Marchiů a Fanfognů aj.

Zadar
Zadar, Pevninská brána

Dochovala se část renesančního opevnění (krásná renesanční Pevninská brána - Porta Terraferma (Kopnena vrata), Babí věž (Bablja kula), zbytky hradeb aj. Zejména renesanční Pevninská brána je významnou kulturní památkou, vytvořil ji vynikající italský stavitel M. Sammicheli v 16. stol. K těmto památkám se přiřazuje i pět studní na stejnojmnenném náměstí (Trg pet bunara); studněmi se v případě obležení města čerpala voda z obrovské podzemní zásobní nádrže.

Na Národním náměstí (Narodni trg), které bylo po staletí centrem veřejného života, byly postaveny i hlavní městské veřejné budovy, jako renesanční městská lodžie a městská strážnice (gradska loža, gradska straža) z 15. - 16. stol. Městská strážnice, silně ve válce poškozena, byla restaurovaná; na ni bezprostředně navazuje starochorvatský kostelík sv. Vavřince (Sveti Lovre), který je nyní využívaný jako oblíbená kavárna. Interiér někdejšího kostelíka stojí za návštěvu a prohlídku. Vedle městské strážnice stojí zvonice z 20. stol. Zadar má však ještě další hodnotné historické stavby.

Za podívání stojí zdejší tržnice ovoce a zeleniny, jedna z největších a nejlépe vybavených na pobřeží. Vedle rybárna - soustřeďuje se tu nabídka a poptávka z celého okolí (náměstí P. Zoraniće).Koupání

V Boriku jsou pláže oblázkové, přírodní kamenité, částečně hrubý písek. Pláže lemuje je řidší borový les. Tobogan. Pláž Borik byla vyznamenána tzv. Modrou vlajkou (viz aktualita: Ocenění pro pláže a jachtařské přístavy - mariny "Modré vlajky 2007").Sport

Zadar má dobré podmínky pro sportování, především pro vodní sporty (jachting, windsurfing, potápění, podmořský rybolov, vodní lyžování), ale i pro míčové hry (tenisem počínaje a plážovým volejbalem konče).Zábava

Jak v Boriku (diskokluby, taneční terasy, bary atd.), tak přímo v Zadaru.

Zadar
Zadar, most do starého města


Kultura

Zadar nabízí v letní sezóně bohaté kulturní vyžití:

Zadar
Zadar, kostel sv. Donáta
  • Hudební festival se starou tradicí Hudební večery v Donátu (Glazbene večeri u Donatu) s koncerty klasické hudby v kostele sv. Donáta.

  • Festivaly divadelní tvorby Zadarské divadelní léto (Zadarsko kazališno ljeto) a Festival nového divadla (Festival novog kazališta). oba představují reprezentativní výběr kvalitních divadelních představení

  • Z četných zadarských muzeí stojí za návštěvu: Archeologické muzeum (Arheoložki muzej) v ulici Medulićově, Stálá výstava církevního umění - Zlato a stříbro Zadaru (Zlato i srebro Zadra) v ul. Stomorica, Národní muzeum s uměleckou galerií a přírodovědným oddělením (Narodni muzej s Galerijom umjetnina i prirodoslovnim odjelom), Námořní muzeum (Pomorski muzej), Brodarica, Archeologické muzeum (Arheološki muzej) v ul. Š. Kožičiće-Benje.
    Podrobněji tematický článek: Malá exkurze do zadarských muzeí

  • v průběhu sezóny další příležitostné výstavy a další kulturní akce


Ubytování

Zadar má širokou nabídku ubytování. Na předměstí Borik (Puntamika) se nachází většina hotelů, apartmány (velká kapacita), kemp, hostel. V městské části Kolovare je hotel a blízko kemp Punta Bajlo (na mysu Arbanasi). V Zadaru je i hostel - mládežnický hotel (Youth Hostel ), viz Hostely na Jadranu.

Hotely:

Club Funimation Donat Adriana Select Mediteran
Kolovare Puntamika Niko Zadar
Villa Nico President Youth hotel


Apartmány:

Donat Hrešć


Kempy:

Borik  Výlety

 
.