Chorvatsko

Kvarnerské ostrovy

Kvarnerské ostrovy

Omišalj Njivice Malinska Vrbnik Krk Punat Baška Cres Osor Mali Lošinj Veli Lošinj Lopar Supetarska Draga Kampor Rab Pag ostrov Cres ostrov Lošinj ostrov Krk ostrov Rab ostrov Pag Goli Otok

Kvarnerské ostrovy jsou svými rozměry ostrovy převážně velké. Leží ve Rijeckém zálivu (Riječki zaljev) a Kvarnerském zálivu (Kvarnerski zaljev), mezi mysem Kamenjak (Rt Kamenjak) na jižním konci Istrie a Ljubačskou úžinou (Ljubačka vrata) na jihu. Je sem zařazen i nejjižnější z nich, Pag, přestože podle územně správního dělení a částečně i geograficky patří jinam. Ke skupině je zařazen hlavně vzhledem k poloze a k typu rekreačního využití.

Kvarnerské souostroví se skládá z vnějšího pásu ostrovů - Cres, Lošinj, Unije, Susak, Ilovik a několik malých ostrůvků, a z vnitřního pásu vesměs velkých ostrovů - Krk, Rab, Pag a jen několik malých, jako je Goli otok, Grgur a pár dalších.

Většina z ostrovů působí z některé světové strany, zejména ze severovýchodu, jako holá, neobydlená pustina (Cres, Krk, Ráb, Pag, Goli otok, Grgur), při bližším seznámení s nimi však návštěvník zjistí, že jde u některých o ostrovy pohostinné, v některých částech s hojností vegetace a s příjemnými plážemi, s pozoruhodnými starými městy a obcemi, takže je přirozené, že tu cestovní ruch již v minulosti měl dobré podmínky a má tudíž starou tradici. Na jejím začátku stáli na některých kvarnerských ostrovech Češi, zejména na Krku a Rábu.

Návštěvník Kvarnerských ostrovů, ale i autoturista, jedoucí po magistrále ze Rijeky směrem na jih, si rozhodně všimne podivných zídek, které se táhnou desítky kilometrů po téměř holých pláních severovýchodní části ostrova Krku, a nedovede si vysvětlit, k čemu v té pustině jsou. Setká se s nimi i jinde v přímoří, ale zde jsou nejmarkantnější. Jsou to tzv. gromače, kamenné zdi a zídky z lomového kamene stavěné nasucho, které tvořily hranice pozemků jednotlivých vlastníků, hranice katastrů, ohraničovaly soukromé pastviny, sloužily i k ochraně obdělávané půdy před povětrnostními vlivy i k oddělení jednotlivých pěstovaných druhů plodin. Nelze přitom zapomínat na to, že v dávné minulosti nebyly tyto dnešní holé pláně tak pusté a nehostinné.

Přes prvotní dojem zdánlivé krasové pustiny najdeme na ostrovech hojnost vegetace, ba i rozlehlé lesy. Např. Krk je ze 30 % zalesněný! Na některých dalších ostrovech lze dodnes najít zbytky dřívějších rozsáhlých lesních porostů, jako např. les Dundo na Rábu, na ostrůvku Košljun před Punatem na Krku, park Komrčar na Rábu. Krásné lesy na lokalitě Čikat na Lošinji byly uměle založeny před přibližně sto lety. O vegetaci se na ostrovech pečuje již po dlouhá desetiletí. Kromě bohatého rostlinstva (roste tu na 1 500 rostlinných druhů) nezaostává ani svět fauny se svými 1 300 živočišných druhů. Přitom ostrovy Cres, Ráb a Krk mají co do počtu svých živočišných druhů primát v celém Středomoří.

Zemědělství nehraje na Kvarnerských ostrovech významnější roli, s výjimkou pěstování vinné révy, olivovníků a částečně i zeleniny. Některé lokality na ostrovech přitom patří mezi místa proslulá špičkovými víny, jako např. Vrbnik na východním pobřeží Krku se svými bílými autochtonními odrůdami a se známým vínem žlahtina, nebo písečný ostrůvek Sušac se svou výbornou červenou trojišćinou.

Průmysl je tu zastoupen jen v minimální míře, takže se na stavu životního prostředí nijak neprojevuje. Výjimku tvoří pouze ropný přístav a chemické závody za městečkem Omišalj v severozápadní části Krku (součást Rijeckého přístavu). Podle dosavadních zkušeností ale nemají na životní prostředí prakticky žádný negativní vliv.

 
.