Chorvatsko

Dubrovník

Dubrovník

Město (50 tis. obyv.), významný osobní přístav a jedno z nejnavštěvovanějších turistických míst na chorvatském Jadranu. Patří mezi nejcennější památkové komplexy v jihovýchodní Evropě; proto byl Dubrovník již v r. 1979 zařazen do celosvětového seznamu kulturního dědictví organizace UNESCO. Pro své velmi příznivé klima a chráněnou polohu je Dubrovník s oblibou navštěvován jako letní i zimní přímořské lázně. Pro zdejší podnebí jsou příznačná teplá dlouhá suchá léta a mírné zimy. Vysoký je počet hodin slunečního svitu - 2 554 hodin ročně. Vyniká též zvlášť bohatou vegetací svých parků, zahrad a veřejných prostranství; květena je středomořská i subtropická.

Dubrovník
Dubrovník, perla Jadranu

Dubrovník je i centrem sportů, zejména vodních, především na poloostrově Lapadu západně od starého města, kde je velká hotelová a rekreační oblast. Nejexkluzivnější hotely jsou v jižní části, na předměstí Ploče.

Dále je Dubrovník i významným kulturním a osvětovým střediskem. Ve městě je stálé divadlo, symfonický orchestr, komorní hudební tělesa, v rámci Letních dubrovnických her (Dubrovačke ljetne igre) přijíždějí do Dubrovníka přední divadelní soubory, hudební tělesa a sólisté - z Chorvatska i z celé Evropy. Jsou tu významná muzea a galerie. V Dubrovníku je několik univerzitních fakult, vyšší školy, odborné školy, pracují tu různé vědecké ústavy.

Kromě malého městského přístavu v rámci městského jádra je hlavní přístav na předměstí Gruž (trajektové linky a lodní linky, i do Itálie a do Řecka). Je tu jachtařská marina Dubrovník a další marina je u obce Komolac na Rijece Dubrovačce.

Dubrovnické letiště je v obci Čilipi jihovýchodně od Dubrovníku.Památky

Bohatou historii Dubrovníku uvádíme na zvláštní stránce: Historie Dubrovníku.

Nejcennější památkou je ucelený fortifikační systém města, který se zachoval neporušený. Tvoří jej 1940 metrů hradeb z 8. až 17. stol, které jsou místy až 6 metrů silné, dále 15 obranných věží, z nichž nejmohutnější je válcová Minčeta. Přímou součástí opevnění byla pevnost sv. Jana (Sveti Ivan) u přístavu. Systém doplňovaly i samostatné pevnosti, a to kasematová pevnost Bokar z 11. stol. a na mořských útesech pevnost Lovrijenac, na jejíž vstupní bráně je nápis, který byl současně heslem republiky Ragusy, jak se Dubrovnická republika po staletí nazývala: "Svobodu nelze koupit za všechno zlato světa" - "Non bene pro toto libertas venditur auro". Na jihovýchodě je pevnost Revelin, která je přímo napojena na bránu Ploče.

Dubrovník
Dubrovník, mohutné hradby

Možnost výstupu na hradby na několika místech a procházky po nich kolem celého starého města; platí se vstupné (viz Aktuální informace z Dubrovníku).

Součástí obranného systému města byly i dvě brány, a to Pile na západní straně a Ploče na jihovýchodní, obě dvojité s padacím mostem.

Starý Dubrovník sám poskytuje neporušený obraz patricijského města na přelomu 17. a 18. stol., tedy z doby po katastrofálním zemětřesení. Střed tvoří hlavní ulice Placa - Stradun, z níž na obě strany vybíhají úzké uličky směrem ke hradbám. Jsou strmé, výstup je částečně řešen schodišti.

Placa
Dubrovník, Placa,
vlevo františkánský klášter,
v pozadí městská zvonice

Na Place při vstupu od brány Pile:

 • renesanční kostel sv. Spasitele (Sveti Spas) ze začátku 16. stol. (v současné době se opravuje)
 • románsko-gotický františkánský klášter (samostan Male brače) s vynikající románsko-gotickou křížovou chodbou a s lékárnou ze začátku 14. stol., mimořádně bohatou klenotnicí a knihovnou, s cenným interiérem kostela.
 • Onofriova kašna (Onofrijeva česma) byla součástí dubrovnického vodovodního systému z poloviny 13. století.

 

Na opačné straně končí Placa na náměstí Luža (Poljana Luža), které bylo městským shromažďovacím prostorem. Zde je:

 • Rolandův sloup (Orlandov stup) z 15. stol. (viz tématický článek: Rolandův sloup v Dubrovníku)
 • palác Sponza (mincovna, celnice, státní pokladnice republiky, banka atd.)
 • barokní chrám sv. Blažeje (Sveti Vlaho), patrona města
 • dům Luža (Luža zvonara) s průchodem k bráně Ploče
 • městská zvonice (Gradski zvonik), na ní kovové postavy, tzv. zelenci, které odbíjejí celé hodiny
 • Hlavní strážnice (Gradska straža)
 • divadlo Marina Držiće (Kazalište Marina Držića, zvané též Bonda) z 19. stol.
 • Městská kavárna (Gradska kavana), oblíbené místo k posezení
 • vedle kavárny Knížecí palác (Knežev dvor), nejkrásnější stavba Dubrovníka, sídlo knížete a republikových úřadů, z 15. stol., dnes přístupné muzeum
  (tematický článek: Malé zastavení v knížecím paláci v Dubrovníku)
Dubrovník
Dubrovník, palác Sponza a městská zvonice

V blízkosti je Gundulićovo náměstí (Trg I. Gundulića), kde dopoledne bývá barvité tržiště zemědělských plodin a odpoledne oblíbená kavárna. Uprostřed je pomník největšího básníka Dubrovnické republiky, Ivana Gunduliće.

V sousedství je barokní dubrovnická katedrála P. Marie (Velika Gospa) ze 17. až 18. stol., s cenným inventářem a velmi bohatou katedrální klenotnicí (Riznica katedrale). Právě pod tímto chrámem byla při posledních archeologických průzkumech objevena velká byzantská bazilika z 5. - 6. stol. - archeologický materiál je vystaven v katedrále, podzemí bude zpřístupněno.

Široké schodiště vede vzhůru k baroknímu jezuitskému kostelu sv. Ignáce (Sveti Ignacij), v jehož sousedství je tzv. Dubrovnické kolegium (Collegium Ragusinum), v 18. stol. proslulé dubrovnické vysoké učení.

Nedaleko je pozoruhodné etnografické muzem Rupe, dřívější republikové zásobní skladiště obilí.

Jižní části Dubrovníka dominuje dominikánský kostel a klášter (samostan dominikanaca, též samostan Bijelih fratara), budovaný od 13. do 15. stol., dnes cenné muzeum a obrazárna s díly světových malířů.

Někdejší slovanské sídliště Dubrava se 14 prudce stoupajícími uličkami doslova skrývá řadu cenných staveb, mimo jiné klášterní kostelík Siguratu, synagogu někdejšího gheta aj. Hlavní ulička, s Placou rovnoběžná Prijeko, má aspoň v každém domě jednu restauraci nebo vinárnu - konobu.

Brána Ploče s mohutnou pevností Revelinem vede na předmětí Ploče s luxusními dubrovnickými hotely. Hned za branou je starý městský přístavy a budovy někdejších lazaretů (karanténních stanic). Za nimi pěkné městské koupaliště - hrubý písek a drobné oblázky. Platí se vstupné.

Na druhé straně starého města za branou Pile se rozkládá vilová čtvrť Boninovo, která pak navazuje na polostrov Lapad, kde je většina dubrovnických hotelů, především na svazích zdejších kopců Babin kuk a Velika Petka. Některé hotely nebyly dosud po poboření při srbsko-černohorské agresi obnoveny.

Tematický článek: Méně známé památky DubrovníkaKoupání

Dubrovník má řadu možností pěkného koupání. V blízkosti brány Ploče (na jihovýchodní straně města) je městské, pěkně upravené koupaliště Banje - hrubý písek a drobnější oblázky. V sezóně bývá dosti plné. Jeho předností je krásný výhled na staré město. Aktualita: Dubrovnická městská pláž dostává úplně novou tvář.

Hotely vyšší kategorie (např. Excelsior, Grand Villa Argentina, Villa Dubrovnik) mají své vlastní pláže, které slouží výhradně hostům těchto hotelů. Většina hotelů na Lapadu má své vlastní pláže, ale jsou částečně přístupné veřejnosti (Neptun, Adriatic, Vis, Splendid, Libertas a Bellevue). Všech 5 hotelů hotelového komplexu Babin Kuk má své vlastní pláže (kromě hotelu Minćeta), největší z nich je bohatě vybavená dlouhá oblázková pláž Copacabana, částečně přístupná veřejnosti. Pláže hotelů Dubrovnik-President a Neptun byly vyznamenány tzv. Modrou vlajkou (viz aktualita: Ocenění pro pláže a jachtařské přístavy - mariny "Modré vlajky 2007").

Na poloostrově Lapad v zátoce Sumartin je hlavní městské koupaliště - hrubý písek (od starého města vzdáleno 3,5 km, jezdí sem městský autobus linka č.4 od brány Pile), je zde restaurace a dva cafe-bary, sprchy. Stín poskytuje okolní vegetace.

Dubrovník
Dubrovník, pláž u hotelu Adraatic

Osvěžení při toulkách starým Dubrovníkem může přinést vykoupání ve volném moři na skalnatém poloostrůvku Danče (v blízkosti ženského kláštera Na Dančama), za branou Pile (bezplatná možnost).

Nebo směrem na otevřené moře na skalách pod městským opevněním, z ulice Ispod mira. V hradbách jsou dva malé východy (místní jim říkají buža, tj. díra), od nich vedou schody prudce dolů po skalách až k moři (malé upravené plošiny na slunění, kovové schůdky pro vstup do moře, občerstvení). Volná bezplatná možnost krásného koupání, ale jen pro plavce.

Východně od starého města leží další oblázková pláž Sv.Jakov (v blízkosti kláštera Sveti Jakov od Višnjice), která je populární hlavně mezi místními.Sport

Poloostrov Lapad je dubrovnickým sportovním střediskem: dva potápěčské kluby, několik tenisových klubů. V obou marinách možnost nájmu jachty nebo motorového člunu. Půjčovna sportovního vybavení. Ve sportovním parku možnost provozování dalších sportů. Pořádají se panoramatické lety nad Dubrovníkem.Zábava

Dubrovník má velkou řadu zábavních možností. V noha hotelech jsou diskotéky nebo taneční terasy. Diskokluby jsou i mimo hotely, většinou na poloostrově Lapad. Ve starém městě jsou spíše podniky ke klidnému posezení - konoby (vinárničky), restaurace aj.

Největší atrakcí je Den Dubrovníka a svátek sv. Blažeje, který je bohužel mimo sezónu, 3. února (procesí a další program).Kultura

V Dubrovníku je stálé divadlo - Divadlo Marina Držiće, dále symfonický orchestr, několik komorních těles, folklorní soubory Lindjo a Lado.

Největší kulturní akcí jsou Dubrovnické letní hry (Dubrovačke ljetne igre) v srpnu, kterých se účastní špičkové divadelní soubory a koncertní tělesa z Chorvatska i ze zahraničí, přijíždí též mnoho sólistů vynikající umělecké úrovně.

Konají se příležitostné výstavy.

V současné době je možno v Dubrovníku navštívit tato muzea a galerie:

 • Dubrovnické muzeum - Knížecí palác (Knežev dvor)
 • Muzeum dominikánského kláštera (Muzej dominikanskog samostana)
 • Akvárium (Akvarijum)
 • Městské hradby (Gradske zidine)
 • Námořní muzeum (Pomorski muzej)
 • Muzeum františkánského kláštera (Muzej franjevačkog samostana)
 • Klenotnice katedrály (Riznica katedrale)
 • Etnografické muzeum Rupe (Etnografski muzej Rupe)
 • Muzeum kláštera Sigurata (Muzej samostana Sigurata)
 • Synagoga (Sinagoga)
 • Umělecká galerie - muzeum moderního umění (Umjetnička galerija - muzej suvremene umjetnosti)

Otevírací doby muzeí a ceny vstupného najdete v aktualitě: Dubrovník - několik informací z města a jeho okolí

Aktualita: Několik podzimních informací z Dubrovníka

 
Ubytování

Dubrovník
Dubrovník, hotel Grand Villa Argentina

Dubrovník má velkou hotelovou kapacitu, včetně hotelů nejvyšší kategorie. Většina hotelů je soustředěna západně od starého města na poloostrovech Lapad (Vis, Adriatic, Splendid, Dubrovnik Palace) a Babin Kuk (President, Argosy, Minćeta, Tirena, Plakir). Četné možnosti ubytování v soukromí (na Lapadu a v dalších částech). Kemp Solitudo leží v části Babin Kuk (v blízkosti pláže). Je zde i hostel - mládežnický hotel (Youth Hostel ), viz Hostely na Jadranu. V době konání Dubrovnických letních her (v červenci a v srpnu) se platí v Dubrovníku tzv. festivalový příplatek z každého ubytování, a to 0,5 EUR za osobu a den (samozřejmě též pobytovou taxu).

Hotely:

Adriatic Komodor Vis Hilton Imperial
Uvala Grand Hotel Park Grand Villa Argentina Pucić Palace
Villa Orsula Dubrovnik Palace Dubrovnik President Argosy
Dubrovnik Kompas Neptun Splendid
Lapad Minčeta Villa Dubrovnik Tirena
Sumratin Zagreb Petka Hostel Villa Micika
Excelsior Bellevue Lero Grand Villa Argentina
"R" Stari Grad Ivka Villa Rašica


Kempy:

Solitudo
Dubrovník
Dubrovník, hotely Adriatic, Komodor a Vis na LapaduVýlety

 • Cavtat - 20 km jihovýchodně
 • Trsteno - 16 km severozápadně
 • Zaton a Orašac - 12 km severozápadně
 • lodní výlety s místní cestovní kanceláří na ostrovy Lopud, Šipan, Mljet
 • Výlety do Černé Hory (Boka kotorská, Kotor, Budva a další).
 • výlety do zajímavých míst v Bosně a Hercegovině (Medjugorje aj.)
 • K nejoblíbenějším výletům patří vyjížďka lodí nebo člunem na ostrůvek Lokrum (0,8 km2), vzdálený asi 700 metrů jihovýchodně od dubrovnického starého přístavu
 • lodí na nedaleký ostrůvek Daksa (viz tematický článek: Výlet na ostrůvek Daksa

 
.