Chorvatsko

Pasové a hraniční předpisy

Chorvatské pasové a vstupní předpisy

Cestovním dokladem pro vstup českého občana do Chorvatské republiky je platný cestovní pas. Chorvatské orgány požadují, aby platnost cestovního dokladu byla minimálně na dobu pobytu na území Chorvatska.

Od 1.6.2004 mohou čeští občané cestovat do Chorvatska i na občanský průkaz, ale Ministerstvo zahraničních věcí ČR v této věci upozorňuje: "Vzhledem k tomu, že Chorvatsko umožňuje vstup na své území i na základě předložení občanského průkazu občana ČR, lze jako cestovní doklad k cestování do Chorvatska fakticky použít i občanský průkaz ČR. S ohledem na skutečnost, že jde o jednostranné opatření jiného státu, nemůže Česká republika nést odpovědnost za aplikaci tohoto jednostranného opatření, popřípadě za komplikace, které by mohly vzniknout při vstupu nebo pobytu na území tohoto státu. MZV ČR proto nadále doporučuje při cestách do Chorvatska použít platný cestovní pas ČR."

"V případě tranzitu přes území členských zemí Evropské unie je třeba brát v úvahu skutečnost, že od 1. ledna 2006 nabyla účinnosti novela zákona o cestovních dokladech (publikovaná pod č. 559/2004 Sb.), podle které lze k opuštění území České republiky k cestě do států Evropské unie jako cestovní doklad použít občanské průkazy se strojově čitelnými údaji, pokud nemají vyznačenou část (t.j. bez odstřiženého rohu), a nikoli občanské průkazy starších typů. Občanský průkaz je cestovním dokladem pouze pro držitele dokladu. Ministerstvo vnitra doporučuje, aby občan ČR mladší 15 let, který cestuje společně s rodičem, byl vybaven svým vlastním cestovním dokladem, i když je zapsán v občanském průkaze rodiče." (MZV ČR)

Pro turistické pobyty (do 3 měsíců) není potřeba vízum. O víza se žádá při pracovních pobytech.

Při vstupu do Chorvatska je policejní orgán oprávněn vyžadovat, aby cizinec předložil finanční prostředky pro pobyt a návrat, a to ve výši 100 EUR na každý den předpokládaného pobytu (viz aktualita: Prokazování finančních prostředků při vstupu do Chorvatska. Pokud má cizinec ověřené pozvání od fyzické nebo právnické osoby z Chorvatska, potvrzení o turistické rezervaci nebo podobný doklad, musí předložit důkaz o vlastnictví finančních prostředků v hodnotě 50 EUR na každý den předpokládaného pobytu v Chorvatsku. Jako důkaz se uznávají kreditní a bankovní karty, potvrzení banky, šeky a další doklady, ze kterých je zřejmé vlastnictví potřebných prostředků.

V Chorvatsku platí přihlašovací povinnost do 24 hodin od překročení státní hranice. Při ubytování v hotelu, kempu i v soukromí tuto povinnost za turistu zajišťuje ubytovatel. V ostatních případech se přihlašuje každý turista individuálně sám na policejním oddělení pro cizince, které je v každé větší obci. Doklad o přihlášení je třeba si ponechat u sebe po celou dobu pobytu až do doby opuštění území Chorvatska, protože může být vyžadováno i při výjezdu z Chorvatska.

Kromě přihlašovací povinnosti má turista povinnost zaplatit za každé přenocování pobytovou taxu, kterou platí ubytovateli současně s účtem za ubytování. Více informací v části Ubytování a v tematickém článku Placení pobytové taxy a přihlašovací povinnost v Chorvatsku.

Vzhledem k častým případům ponechávání cestovních dokladů jako zástavy při ubytování v soukromí, hotelu či kempu a následné ztráty těchto dokladů, upozorňuje Ministersto zahraničních věcí ČR, že podle odst. 2, §2 Zákona o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů: "Cestovní doklad je zakázáno ponechávat a přijímat jako zástavu a odebírat jej při vstupu do objektů nebo na pozemky". Ubytovatele je třeba na tuto skutečnost upozornit a namísto pasu složit finanční zálohu.

Pokud cestujete zapůjčeným vozidlem, je nutný notářsky ověřený souhlas majitele s tím, že vám auto poskytl k dispozici. Toto potvrzení o užívání firemního vozu či vozu vlastněného cizí osobou musí být minimálně v anglickém jazyce nebo v jiném světovém jazyce. Formuláře těchto potvrzení jsou ke stažení v aktualitě Ústředního automotoklubu: Cestujete do zahraničí firemním či vypůjčeným vozem?, ze dne 7.června 2005.

Chorvatské celní předpisy

Celní předpisy Chorvatské republiky jsou přizpůsobeny normám zemí Evropské unie. Zahraniční měnu lze volně dovážet i vyvážet. Písemně deklarovat je nutné pouze dovoz zahraniční měny v protihodnotě nad 15000 kun. Chorvatskou měnu lze volně dovážet i vyvážet do výše 15000 kun.

Celní předpisy Chorvatské republiky povolují bezcelní dovoz předmětů osobní potřeby. Termínem "předměty osobní potřeby" jsou podle celního zákona myšleny výlučně předměty určené pro osobní potřebu během cesty a po dobu pobytu v zahraničí: oděvy, obuv, předměty osobní hygieny, fotoaparát, videokamera, přenosné přístroje (televize, rádio, CD přehrávač, počítač apod.), vybavení pro kempování (stan, přívěs apod.), sportovní výstroj (pro sportovní rybolov, jachting, potápění, lyžování apod.), kolo, moped, rekreační plavidlo apod.

Cennější technické a profesní vybavení je potřeba přihlásit (deklarovat) na hranici při vstupu do Chorvatska. Turista vyplní formulář, který obdrží od celní správy. Deklaraci dovozu těchto předmětů by měl turista učinit ve svém vlastním zájmu, aby neměl při odjezdu z Chorvatska problémy s prokazováním původu těchto věcí. Tato písemná deklarace je pak při výstupu dokladem o tom, že jde o předměty, které si cestující již do Chorvatska dovezl.

Kromě výše uvedeného je možné bezcelně dovézt:

  • 200 cigaret nebo 100 kusů cigarilos, 50 doutníků či 250 gramů tabáku,
  • 1 litr tvrdého alkoholu,
  • 2 litry likéru nebo dezertního či šumivého vína,
  • 2 litry stolního vína,
  • 50 ml parfému,
  • 250 ml toaletního vody,
  • léky a zdravotnické výrobky v množství odpovídajícím osobní spotřebě,
  • homeopatické výrobky (1 balení).

Osoby mladší 18 let nejsou osvobozeni od placení cla za tabákové výrobky a alkoholické nápoje.

Předměty, které nejsou osvobozeny od placení cla a na které nelze pohlížet jako na předměty osobní potřeby, jsou procleny na hraničním přechodu při vstupu do Chorvatské republiky. Do úhrnné hodnoty 5000 kun zaplatí turista jednotnou celní daň ve výši 10% + 22% DPH a za některé výrobky (např. kávu a nealkoholické nápoje) se připočítává ještě zvláštní daň. Pokud hodnota dovezených předmětů přesáhne 5000 kun a dále u tabákových výrobků, alkoholických nápojů, pohonných hmot a parfémů se neplatí jednotná celní daň, nýbrž daň podle celního sazebníku + 22%DPH.

Dovoz potravin a nápojů do Chorvatské republiky je omezen na "přiměřené množství vzhledem k délce cesty a počtu cestujících". Určení "přiměřenosti" je v kompetenci celních orgánů. To znamená, že větší množství dovážených potravin celní kontrola nemusí propustit, případně může požadovat zaplacení cla.

Dovoz většího množství potravin podléhá sanitární kontrole na příslušném hraničním přechodu. Jedná se zejména o dovoz masa a masných produktů, mléka a mléčných výrobků, pečiva a těstovin, alkoholických a nealkoholických nápojů, cukrářských výrobků. Sanitární kontrole nepodléhá dovoz 1 kg masa, masných výrobků a dalších živočišných produktů (mléka, mléčných výrobků, vajec, medu apod.). Pokud tedy turista dováží do Chorvatska více než 1 kg těchto výrobků, podléhá to sanitární kontrole. V případě, že Chorvatsko vyhlásí zákaz dovozu určitých výrobků z jednotlivých zemí, týká se to i dovozu v turistickém styku.

Dovoz drog a jiných omamných prostředků do Chorvatska není dovolen. Trestné je i užívání drog. Pokud chorvatská policie tento přestupek zjistí, pachatel je potrestán peněžitou pokutou a následně vyhoštěn se zákazem pobytu na území Chorvatska.

Informace: Celní správa Chorvatské republiky (Carinska uprava Republike Hrvatske) www.carina.hr

Daň z přidané hodnoty

U zboží nakoupeného v Chorvatsku může být cizímu státnímu příslušníkovi, tedy i občanu České republiky, vrácena daň z přidané hodnoty, pokud výše účtu za nakoupené zboží přesahuje částku 500 kun. Již při nákupu zboží je třeba si vyžádat u prodejce příslušný formulář, prodejce jej vyplní a ověří. Na hranicích při výstupu z Chorvatska je třeba, aby celník na formuláři ověřil, že zboží opouští území Chorvatska. Daň z přidané hodnoty je pak možné si vyzvednout v hotovosti v prodejně v Chorvatsku, kde bylo zboží nakoupeno. Nebo je možné se písemně obrátit na prodejce, zaslat mu uvedené potvrzení a sdělit mu účet, na který by měla být příslušná částka poukázána.

Chorvatské hraniční přechody

Aktualita:   Zelené a červené pruhy na chorvatských celnicích

Hraniční přechody se Slovinskem:

Stálé mezinárodní silniční hraniční přechody I. kategorie: Stálé mezinárodní silniční hraniční přechody II. kategorie:
Plovanija - Sečovje, Prezid - Babno Polje,
Kaštel - Dragonja, Brod na Kupi - Petrina,
Požane - Sočerga, Pribanjci - Vinica,
Pasjak - Starod, Razvor - Bistrica ob Sutli,
Rupa - Jelšane, Lupinjak - Dobovec.
Jurovski Brod - Metlika,  
Bregana - Obrežje,  
Macelj - Gruškovje,  
Dubrava Križovljanska - Zavrč,  
Trnovec - Središče ob Dravi,  
Mursko Središće - Petišovci.  
   

Stálé mezinárodní železniční hraniční přechody I. kategorie: Stálé mezinárodní silniční železniční přechody II. kategorie:
Šapjane - Ilirska Bistrica, Buzet - Rakitovec,
Savski Marof - Dobova, Bubnjarci - Metlika,
Čakovec - Središće, Kumrovec - Imeno,
Čakovec - Lendava. Hum na Sutli - Rogatec.
   


Hraniční přechody s Maďarskem:

Stálé mezinárodní silniční hraniční přechody I. kategorie: Stálé mezinárodní silniční hraniční přechody II. kategorie:
Goričan - Letenje Gola - Berzence,
Terezino Polje - Barč, Baranjsko Petrovo Selo - Beremend.
Donji Miholjac - Dravasabolč,  
Duboševica - Udvar.  
   

Stálé mezinárodní železniční hraniční přechody I. kategorie:  
Kotoriba - Murakerestur,  
Koprivnica - Đekenješ,  
Beli Manastir - Mađarbolj.  
   


Hraniční přechody se Srbskem:

Stálé mezinárodní silniční hraniční přechody:  
Bajakovo - Batrovci  
Batina - Bezdan,  
Erdut - Bogojevo,  
Ilok - Bačka Palanka,  
Ilok - Neštin,  
Tovarnik - Šid,  
Strošinci - Jamena.  
   

Stálé mezinárodní železniční hraniční přechody:  
Erdut - Bogojevo,  
Tovarnik - Šid.  
   

Informace k cestám do Srbska:
Možnosti cestování do Srbska a Černé Hory.Hraniční přechody s Bosnou a Hercegovinou:

Stálé mezinárodní silniční hraniční přechody I. kategorie: Stálé mezinárodní silniční hraniční přechody II. kategorie:
Županja - Orašje Dubočica - Domaljevac,
Ličko Petrovo Selo - Izačić, Maljevac - Velika Kladuša,
Kamensko - Kamensko, Užljebić - Ripač,
Vinjani Donji - Gorica Vinjani Gornji - Osoje,
Metković - Doljani, Klek - Neum 1,
Slavonski Brod - Bosanski Brod, Zaton Doli - Neum 2,
Stara Gradiška - Bosanska Gradiška, Hrvatska Dubica - Bosanska Dubica,
Gunja - Brčko. Strmica - Bosansko Grahovo,
  Orah - Orahovlje,
  Mali Prolog - Crveni Grm,
  Slavonski Šamac - Bosanski Šamac,
  Svilaj - Donji Svilaj
  Gornji Brgat - Ivanica.
   

Stálé mezinárodní železniční hraniční přechody I. kategorie:  
Metković - Čapljina,  
Lička Kaldrma - Martin Brod,  
Volinja - Dobrljin,  
Slavonski Šamac - Bosanski Šamac,  
Slavonski Brod - Bosanski Brod,  
Drenovci - Brčko.  
   

Informace k cestám do Bosny a Hercegoviny:
Zrušení vízové povinnosti do Bosny a Hercegoviny a některé praktické informace pro cesty.


Hraniční přechod s Černou Horou:

Stálé mezinárodní silniční hraniční přechody I. kategorie:  
Karasovići - Sutorina (Debeli Brijeg)  
   

Informace k cestám do Černé Hory:
Černá Hora - průvodce po pobřeží.


Stálé hraniční přechody na mezinárodních letištích:

Kromě mezinárodního letiště v Záhřebu uvádíme pouze letiště na jadranském přímoří - Split, Dubrovník (Čilipi), Brač, Rijeka (Krk - Omišalj), Zadar, Pula.


Mezinárodní námořní hraniční přechody (stálé i sezónní):

uvedeny v kapitole: Jachting a jachtařské přístavy


Některé veterinární předpisy

Psi a kočky v doprovodu svého majitele musejí mít potvrzení o vakcinaci proti vzteklině a potvrzení o identifikaci (tetování, označení mikročipem), tzn. stejně jako požadují země Evropské unie. Tato potvrzení jsou obsažena v pasu pro malá zvířata (PET PASSPORT). Potvrzení o očkování proti vzteklině musí být při vstupu do Chorvatska nejméně 15 dní staré, ale nesmí být starší než 6 měsíců. U prvního očkování, které se provádí ve stáří 3 měsíců, musí být očkování nejméně 6 měsíců a ne déle než jeden rok před cestou. Navíc Chorvatsko požaduje potvrzení od veterinárního lékaře o tom, že zvíře je zdravé a potvrzení z místně příslušné veterinární správy, že v místě je tzv. příznivá nákazová situace (kulaté razítko). Pokud veterinární vyšetření nebylo provedeno nebo chybí potvrzení o něm, provedou je na hraničním přechodu chorvatští veterináři. Je třeba však počítat s dosti vysokým poplatkem za toto náhradní vyšetření.

Psi a kočky, kteří v doprovodu majitelů cestují do Chorvatska, musejí být před vstupem do země označeni mikročipem nebo jasně čitelným vytetovaným číslem, který musí být zapsán v mezinárodním osvědčení (certifikátu).

Dovoz a dočasný pobyt potencionálně nebezpečných psů rasy teriér - bullteriérů, pitbullteriérů a jejich kříženců, kteří nejsou zapsáni v registru Mezinárodního kinologického svazu (FCI), je zakázán.

 
.