Chorvatsko

Koupání

Koupání a pobyt u moře

S výjimkou koupališť ve velkých městech na pobřeží, v hlavních přímořských lázních a u několika vybraných luxusních hotelů v přímoří jsou pláže a koupání v Jadranu volně přístupné a bezplatné. Přitom i tam, kde jsou placená koupaliště, tedy ve velkých přímořských městech a lázeňských střediscích, je vždy možno najít bezplatnou příjemnou možnost koupání. V popisech jednotlivých měst a městeček v našem průvodci najdete jako jednu z charakteristik i možnost koupání v daném místě.

Výhodou placených koupališť bývaly dříve především sprchy na plážích, ale dnes jsou sprchy bezplatně k použití i na většině ostatních pláží. Navíc mají placená koupaliště kabiny na převlékání a uložení věcí.

K velké oblibě koupání v Jadranu přispívá neobyčejná rozmanitost jeho břehů, a tím i rozmanitost pláží a vstupu do moře.

Jsou tu dlouhé, mnohdy i široké pláže z jemňoučkého písku a s břehy povlovně se svažujícími do moře, např. v Omiši, Rajská pláž u San Marina na ostrově Ráb (na poloostrově Lopar), na Lopudu v zátoce Šunj, na Korčule v Lumbardě a na desítkách dalších míst.

Jsou tu pláže s velmi příjemným čistým hrubým pískem, případně s drobnými oblázky (např. ve většině středisek na Makarské riviéře, na prosluněných plážích Bolu, na mysu Liberan u obce Viganj na poloostrově Pelješac, v zátoce Prapratna též na Pelješci (3 km od Stonu), v Bašce na Krku, v Mlinech a Srebrenu jižně od Dubrovníku, ve Stinivě na Visu, v malých zátokách jižních břehů ostrova Korčuly nebo Omišské riviéry, v Solarisu u Šibeniku, na ostrově Mljetu. Takových pláží je tolik, že je zde nelze vypočítávat.

Čisté krásné oblázky najdeme např. na plážích v letovisku Pakoštane v severní Dalmácii, na Pagu (Pag, Novalja), na Kaštelské riviéře i jinde.

Mnoho návštěvníků Jadranu vyhledává s oblibou maličké zátoky se skalami a skalními plotnami a s křišťálově čistým mořem, jaké nabízí např. okolí Starého Gradu na Hvaru, ostrov Lopud a další místa.

Původní přírodní pláže Istrie jsou kamenité a skalnaté. U istrijských letovisek jsou pláže většinou uměle upraveny, případně rozšířeny - skaliska jsou zalita betonem, jsou upraveny betonové plotny, prostřídané navezenými oblázky a pískem. U některých pláží není pak už ani poznat, že písek a oblázky tu nebyly odjakživa, nýbrž že sem byly zdaleka navezeny v ohromném množství. Příkladem takové pláže je letovisko Stella Maris u Umagu.

Stejný postup se mnohdy používá i na jiných místech, kde původní pláže nestačí přílivu turistů. Za všechny lze uvést úspěšný příklad rozšíření kvalitních pláží u letoviska Podgora na Makarské riviéře. Při těchto zásazích se zároveň upravuje i přístup do moře.

Návštěvník Jadranu si tedy může vybrat, který typ pláže mu nejlépe vyhovuje a volit podle toho, zda dá přednost velkým plážím vybaveným nejrůznějšími atrakcemi před malými intimními zátokami s trochu krkolomným vstupem do moře ze skalních ploten v divokém, trochu odlehlém zákoutí. Velmi často mu jedno jadranské letovisko může nabídnou ten i onen typ koupání, a to v minimální vzdálenosti od sebe.

Další předností, která chybí i slavným letoviskům na západním pobřeží Jadranu v Itálii, na některých riviérách Španělska, Portugalska i Francie, je velmi bohatá vegetace v bezprostřední blízkosti jadranských pláží, především borové lesy a háje, jejichž stín dosahuje mnohdy až k vodní hladině. Na Jadranu lze takové pláže najít ve velikém počtu od Savudrije na severu až po Cavtat na jihu. Přitom možnost ochrany před pálícím sluncem je zejména s ohledem na možnost předávkování slunce a na účinky jeho ultrafialového záření velmi aktuální. Bohatá a pestrá vegetace uvnitř letovisek je na chorvatském Jadranu samozřejmostí, když jde mnohdy o vegetaci nikoli domácí, nýbrž dovezenou, zde vysázenou, pracně udržovanou, ale bujně rostoucí.

O kvalitě pláží, jejich přírodních přednostech a o úpravnosti jejich okolí svědčí i mezinárodní ocenění, kterého se zdejším plážím dostalo v rámci mezinárodní soutěže  Evropská modrá vlajka . Toto ocenění uděluje od roku 1989 porota Nadace pro ekologickou výchovu (FEE) při Radě Evropy (Chorvatsko je zapojeno od r.1997). Oceněných pláží a marin každoročně přibývá. Hodnotí se jejich čistota a úpravnost, vybavení, čistota moře a přírodní rámec bezprostředního okolí. Modré vlajky pro jachtařské přístavy-mariny se vyhlašují s poněkud upravenými, ale stejně náročnými kriterii. Seznam oceněných pláží a marin najdete v aktualitě: Ocenění pro pláže a jachtařské přístavy - mariny "Modré vlajky 2007".

Pro své vysoké přírodní a v neposlední řadě i estetické hodnoty spadají některá místa na jadranském pobřeží i pod státní ochranu přírody buď jako chráněné přírodní výtvory, nebo jako chráněné přírodní památky. A není jich právě málo. Patří k nim:

 • pláž Stiniva na ostrově Visu
 • pláž Zlatni rat u Bolu na ostrově Brači
 • pláže a lesy letoviska Brela na Makarské riviéře
 • zátoka Prapratno na poloostrově Pelješac (3km od Stonu)
 • zátoka Vučina na polostrově Pelješac
 • pobřeží mezi Pulou a Medulinem
 • severní část poloostrova Lopar na ostrově Rábu
 • severozápadní část ostrova Dugi otok (Veli Rat)
 • ostrůvky u Rovinje
 • ostrůvek Badija u ostrova Korčuly
 • ostrůvky Pakleni otoci u ostrova Hvaru (u města Hvaru)
 • ostrov Šćedro u ostrova Hvaru
 • ostrůvek Zečevo u Vrbosky na ostrově Hvaru
 • záliv Zavratnica u Jablance
 • Limský záliv v Istrii.

Hotely v jadranském přímoří postavené v 60. a 70. letech minulého století vesměs postrádaly bazény, ať již venkovní či uvnitř hotelů, stejně jako zvláštní bazény pro děti, zatímco na španělských riviérách byly běžným vybavením hotelů. Dnešní moderní hotely střední a vyšší kategorie, které byly buď nově postaveny nebo po generální úpravě nahradily staré ubytovací prostory, jsou již bazény vybaveny a nepostrádají patřičný komfort spojený s jejich užíváním. Koupání v bazénech je kromě toho možné a bezpečné při špatném počasí (bóra, jugo ap.), které může trvat i několik dní. Hotelům to současně umožňuje prodloužit sezónu.

Při koupání na plážích Jadranu je třeba pamatovat na to, že podle chorvatských předpisů je zakázáno:

 • plavat vně ohrazeného prostoru (např. bójemi) na upravených plážích,
 • plavat ve vzdálenosti větší naž 100 m od břehu přírodní pláže,
 • koupání a plavání v přístavech a úzkých průplavech plavebního prostoru.

Aktualita: Bezpečnost při koupání a provozování vodních sportů na Jadranu

Rozumný plavec plave vždy ve společnosti více osob, dobrých plavců, protože nenadálé příhody či zdravotní potíže se vždy daří lépe zvládat několika lidem než samotnému jedinci. Slunce pálí zejména na vodě, proto pozor při delším pobytu v moři. Kvalitní opalovací prostředky s dostatečným faktorem ochrany proti škodlivým účinkům slunečního záření jsou nutností.

Vybavení pláží v letoviscích lehátky (asi 20 kun za den) a slunečníky (asi 30 kun za den) je dnes již běžné (půjčují se za úplatu). Rozptýlení a zábavu u moře umožňují ve větších letoviscích různé skluzavky, šlapadla (asi 50 kun za hodinu), tobogany, skákací nafukovací hrady apod. na souši i na vodě, trampolíny, je možné si vypůjčit člun nebo loďku (ceny najdete: Půjčovny aut, lodí a kol). Rozšiřují se i zábavné atrakce Tubing (nafukovací plavidla různých tvarů tažené motorovým člunem, např. kola) za cca 70 kun za 1 jízdu na osobu nebo obdobný Riding (známý jako jízda na banánu) za cca 50 kun za 1 jízdu na osobu. Informace o možnostech provozování různých vodních sportů, včetně cen najdete nan stránkách jednotlivých sportů: windsurfing, vodní lyže a skútry, parasailing atd. Téměř všude na plážích lze si koupit občerstvení (nápoje, zmrzlinu ap.).

Na některých místech se již pamatuje i na koupání lidí tělesně postižených. Např. v jižní Istrii v letovisku Premantura a v Chorvatském přímoří, na okraji Rijeky v zátoce Kostanj, jsou pláže přizpůsobeny potřebám tělesně postižených, je upraven i vstup do moře. V letovisku Novi Vinodolski, byl umožněn invalidům dobrý a jednoduchý vstup do vody úpravou pláže Lišanj. Na koupališti Copacabana v Dubrovníku byl upraven přístup na pláž a vstup do moře pro osoby s těžkým i lehčím tělesným postižením. Ze speciálního materiálu byl postaven výtah umožňující jim vstup do moře, takže nyní se invalidé, váleční i ostatní, mohou v Dubrovníku koupat bez jakýchkoliv problémů. U hotelu Epidaurus v Cavtatu byla úprava vstupu do moře pro tělesně postižené jednodušší a finančně méně náročná než v Dubrovníku - pouze se provedly úpravy již existujícího výtahu.

I když Chorvatsko jako celek patří mezi velmi bezpečné země, je třeba na plážích dobře opatrovat své věci, resp. nebrat si na koupání cennější předměty (šperky, drahé kamery ap.), dále doklady, větší částku peněz, šeky, platební karty. V mnoha hotelech je možnost uložit cennosti v hotelových trezorech. Při vlastním koupání je nejlepším řešením střídat se svými společníky, případně požádat důvěryhodné sousedy o dohled nad věcmi.

V plážové výbavě na Jadran by neměla chybět dobrá obuv do vody.

 
.