Chorvatsko

Jachting

Jachting a jachtařské přístavy - mariny

Pobřeží Jadranu, proslulé svou členitostí a tisícem ostrovů, syntézou památek minulosti a přírodních krás, přitahovalo vždycky ty, kdo mohli křižovat moře na nějakém plavidle, užívat jedinečného koupání v osamělých zátokách, zakotvit na místě, které odpovídalo jejich momentálnímu rozpoložení. Obliba jachtingu na Jadranu stoupá, a to i u jachtařů z České republiky. Většinou si najímají lodě u českých nebo chorvatských agentur. Někteří si už pořídili vlastní plavidla a ponechávají je přes zimu v bezpečí chorvatských marin, aby se mohli příští rok vrátit jen tak na lehko.

Kdo se chce plavit vodami Jadranu, musí po připlutí do chorvatských teritoriálních vod vyvěsit na dobře viditelném místě žlutou vlajku "Q" a národní vlajku navštívené země a veplout bez odkladu do některého z mezinárodních námořních hraničních přechodů Chorvatska (tzv. Port of Entry). V těchto přístavech sídlí policejní orgány, celní orgány a správy přístavů - kapitanáty (lučka kapetanija).

Stálé mezinárodní námořní hraniční přechody:

 • Umag
 • Poreč
 • Rovinj
 • Pula
 • Raša Bršica
 • Rijeka
 • Mali Lošinj (ostrov Lošinj)
 • Senj
 • Maslenica
 • Zadar
 • Šibenik
 • Split
 • Ploče
 • Metković
 • Korčula
 • Dubrovník.

Mezinárodní námořní hraniční přechody pouze se sezónním provozem (od 1.4. do 31.10.):

 • Novigrad
 • ACI marina Umag
 • Sali (Dugi otok)
 • Soline (Dugi otok)
 • Ravni Žakanj (Kornatské ostrovy)
 • Primošten
 • Vis (ostrov Vis)
 • Hvar (Hvar)
 • Vela Luka
 • Ubli (ostrov Lastovo).

Vláda Chorvatské republiky vydala nařízení, podle něhož zahraniční sportovní a rekreační plavidla, plující od 1. 1. 2005 v chorvatských vodách, musejí mít vinětu (chorv.: vinjeta), tj. nálepku a ověřený seznam osob, které v době platnosti viněty mohou pobývat nebo plout na plavidle. Viněta platí rok ode dne vydání a musí být umístěna na viditelném místě na plavidle. Vinětu nemusí mít plavidlo na vesla, stejně tak i plavidlo, jehož délka je menší než 2,5 metru nebo má výkon motoru menší než 5kW. Osvobozeny jsou také lodě, které se účastní sportovních soutěží a veletrhů.

Seznam potvrzuje a vinětu vydává příslušný vstupní kapitanát nebo jeho pobočka, kde velitel plavidla ohlásil svůj příjezd do chorvatských vod, a kde také zaplatil všechny dosud předepsané poplatky spojené s přihlášením plavidla k plavbě v chorvatských vodách. Seznam osob je jmenný seznam osob, které v době platnosti viněty mohou pobývat nebo plout na plavidle, včetně druhu a čísla dokladu o jejich totožnosti (cestovní pas nebo jiný platný identifikační průkaz) a data přihlášení. Celkový počet osob uvedený na Seznamu osob nemůže být větší než dvojnásobek kapacity zvýšeného o 30% jednotkové kapacity plavidla. Seznam osob lze zcela vyplnit při vyřizování viněty a může se vyplňovat i postupně, nejpozději při příležitosti prvního nalodění jedné z osob, uvedené v Seznamu osob. Pokud se seznam vyplňuje postupně, musí se při každém dalším vyplňování ověřovat na kapitanátu nebo jeho pobočce. Pokud velitel plavidla nemá v úmyslu měnit během pobytu v chorvatským vodách posádku, a to v době platnosti viněty, nemusí se přihlašovat kapitanátu či jeho pobočce. Do Seznamu se nezapisují osoby, které pobývají na plavidle během pobytu plavidla v přístavu nebo na kotvišti. Viněta je dokladem o přihlášení plavidla, o splnění podmínek pro plavbu v chorvatských vodách a o zaplacení předepsaných poplatků.

Při přihlašování se předkládají tyto doklady:

 • Doklad, že je osoba, která velí plavidlu, způsobilá řídit plavidlo shodně s předpisy země, pod jejíž vlajkou pluje, popřípadě shodně s předpisy Chorvatska (Pravilnik o brodicama i jahtama).
  Tzv. kapitánské průkazy vydává buď česká Státní plavební správou (Mezinárodní průkaz vůdce rekreačního plavidla) nebo Námořní úřad při Ministerstvu dopravy ČR (Průkaz způsobilosti k vedení námořní jachty s oprávněním A, B, C a Průkaz způsobilosti k vedení rekreační jachty).
  Informace: Námořní úřad - jachtaři a Státní plavební správa - doklady.
  "Kapitánský průkaz" lze získat i v Chorvatsku (Boat Leader´s Licence Of Competency - Uvjerenje o osposobljenosti za voditelja brodice), ale má platnost pouze pro Chorvatsko (o problematice podrobněji v článku Chorvatské kapitánské průkazy naposledy na stránkách www.lode.cz).
  Podle nových chorvatských předpisů si budou muse cizinci, kteří podle národních pravidel nemusí být způsobilí k řízení plavidla, opatřit odpovídající doklad o způsobilosti v souladu s chorvatskými předpisy, a to nejpozději do 1.1.2006 (Nařízení o podmínkách pro vstup a pobyt zahraničních jachet a lodí určených sportovní a rekreační účely ve vnitřních mořských vodách a v teritoriálním moři Chorvatské republiky, čl. 12, par. 3)
 • Průkaz radiotelefonisty (vydává Český telekomunikační úřad).
 • Pas kapitána.
 • Seznam osob, které v době platnosti viněty mohou pobývat nebo plout na plavidle (viz výše).
 • Seznam posádky
 • Pasy posádky.
 • Doklad o tom, že je plavidlo způsobilé pro plavbu podle národních předpisů země, pod jejíž vlajkou pluje. Pokud jej plavidlo nemá, kapitanát provede prohlídku v souladu s chorvatskými předpisy (Pravilnik o brodicama i jahtama).
  V ČR: Mezinárodní certifikát plavidla (doklad o způsobilosti plavidla), vydaný podle předpisů státu, kde je plavidlo registrováno. Mezinárodní osvědčení pro rekreační plavidlo vydává na základě platného lodního osvědčení malého plavidla Státní plavební správa.
 • Doklad o povinném ručení (pojištění zákonné odpovědnosti). Pokud nebyla loď pojištěna již v ČR, je možné si toto pojištění sjednat a zaplatit na místě v chorvatském přístavu (tzv. modrá karta).
 • Doklad o vlastnictví plavidla nebo plná moc k jeho užívání.

Stejné předpisy platí i pro plavidla dopravovaná do Chorvatska a z Chorvatska po souši.

Před odplutím z chorvatských vod se plavidlo zase odhlašuje u přístavní správy v některém z výše uvedených celních přístavů.

Na chorvatském Jadranu je v současné době 45 oficiálních jachtařských přístavů - marin (Přehled jachtařských přístavů - marin). Všechny mariny mají přípoj vody, elektrického proudu, toalety, sprchy, některé i prodejny potravin, prodejny plavebních potřeb, čerpadla pohonných hmot. Jsou v nich velká parkoviště, dobře vybavené servisy. V mnohých je možnost ubytování. Většinou lze si zde najmout si loď, případně včetně potřebné posádky. Jsou zde k dispozici telekomunikační prostředky (telefon, fax, i počítače). Ve všech marinách jsou stálá stání, kde je možné za poplatek zakotvit loď na libovolně dlouhou dobu (Ceny 2007 - jachting: Přístavní poplatky v marinách). Ceny v jednotlivých marinách se velmi liší!

V některých marinách jsou školy jachtingu (např. Pula. Rovinj, Žut). Mimořádné postavení mezi nimi má mezinárodní škola jachtingu A. N. A. (Adriatic Nautical Academy) na ostrově Žut v Kornatských ostrovech, která se těší výborné mezinárodní pověsti.

Veškeré podrobnější informace lze získat v ústředí ACI (Adriatic Croatia International Club) v Opatiji.

Jadranské mariny se účastní též mezinárodní soutěže o Modrou vlajku (Plava zastava). Soutěž má podobná kritéria jako soutěž pláží. I mariny se v této soutěži velmi dobře umisťují. V roce 2007 bylo oceněno 20 jachtařských přístavů (viz aktualita: Ocenění pro pláže a jachtařské přístavy - mariny "Modré vlajky 2007").

Platí se přístavní poplatek i za stání ve veřejných přístavech. Poplatek je dost vysoký, až 1 - 3 EUR za jeden metr délky lodi. Platí se i za použití vyvazovacích bojí(v některých zátokách) a kotevních bójí.

V chorvatských vodách jsou stovky zátok s kotvišti - bez bójí, které se mohou používat bezplatně a bez omezení. V případě větrného počasí neposkytují však plnou ochranu - bouře může kotvu vytrhnout.

 
.