Chorvatsko

Rijeka

Rijeka

Rijeka
Rijeka

Druhé největší město na celém chorvatském pobřeží (170 000 obyv.), největší chorvatský nákladní přístav a jeden z nejvýznamnějších přístavů v evropském tranzitním obchodě. Soustřeďuje se tu průmysl z celého regionu. Dopravní křižovatka, východisko trajektů a lodních linek, terminál žwlwzniční tratě Záhřeb - Rijeka. Letiště je na ostrově Krku, těsně za vyústěním Krckého mostu na ostrov. V blízkosti Rijeky je tunel pohořím Učka, který podstatně zkrátil cestu autem z této oblasti do vnitrozemí Istrie i na západoistrijské pobřeží. Velký význam má i dokončení dálnice ze Záhřebu do Rijeky, zprovozněné v červnu 2004, která podstatně zkracuje a zrychluje spojení mezi hlavním městem a Rijekou.

Rijeka je i velmi důležitým střediskem kulturního a uměleckého života na severním Jadranu, s četnými význačnými institucemi a zařízeními - divadly, muzei a galeriemi, konají se tu četné kulturní akce celorepublikového významu. Je též sídlem několika fakult a široké škály dalších škol. V posledních desetiletích se Rijeka začala výrazně uplatňovat i jako veletržní město a místo konání kongresů a sympozií.

Rijeka je velmi rušné veliké město, které se nenavštěvuje jako pobytový cíl a málokdy bývá i cílem turistickým prohlídek (problémy se silničními obchvaty, parkováním).Historie a památky

Rijeka pod jménem Tarsatica byla jedním z opěrných bodů římské obranné soustavy. Pronikání barbarů koncem 4.stol.n.l. mělo zabránit vybudování hradeb, organizovala se vojenská hranice, tzv. Liburnská hranice (Liburnski limes). Pozůstatky těchto hradeb, zejména mimo území Rijeky, v její blízkosti se dochovaly dodnes - dosahují až 2,80 m. Pokládají se za historickou památku evropského významu. Předpokládá se, že v té době byla Rijeka - Tarsatica hlavním městem římské provincie Liburnia. Opevnění navazovalo na městské hradby. Přímo v centru Rijeky je možno je vidět v blízkosti Titova náměstí (Titov trg). Památkou ještě o málo starší (rovněž 4.stol.n.l.) je tzv. římský oblouk (Rimski luk - Stara vrata), rovněž ve středu města, o jehož původu a účelu se dosud vedou mezi archeology a historiky zatím nekončící diskuse.

Z malého přístavního a rybářského městečka se Rijeka teprve za rakouského císaře Karla VI. (18. stol.) začala rozvíjet ve významnější přístav, byla dokonce prohlášena svobodným přístavem. Ale přesto byl v habsburské říši vždy preferován Terst a Rijeka žila v jeho stínu.

Jak výše uvedeno, na rozvoj Rijeky jako města i přístavu měla velmi nepříznivý dopad její anexe Itálií po první světové válce. Ve skutečnosti Itálie neměla zájem na rozvoji Fiume, jak zněl italský název Rijeky; vždy dostávaly přednost vlastním italské přístavy. Kromě toho byla Rijeka zbavena svého přirozeného zázemí i svého pobřežního okolí. Vždyť hranice vedla přímo na okraji města a Jihoslovanům zůstalo pouze předměstí Rijeky, Sušak.

Příznivě se projevilo vrácení Rijeky Chorvatsku po druhé světové válce, avšak teprve v samostatném Chorvatsku došlo k největšímu rozvoji.

Starou část města kolem ústředního náměstí Trg Republike Hrvatske a hlavní třídy Korzo reprezentuje jen několik památek - Městská věž s hodinami (Gradski toranj pod uriloj) a radnice (Palac komuna ričkoga), obě ze 17. - 18. stol., z dalších pamětihodností zbarokizovaný mariánský kostel Uznesenja Marijina, barokní katedrála sv. Víta (Sveti Vid) s cennou klenotnicí zvanou Jezuitské dědictví. Z novějších budov z 19. - 20. stol. Justiční palác (Palača pravde), Místodržitelský palác (Guvernerova palača) - sídlo dvou muzeí, Námořního muzea (Pomorski muzej) a Historického muzea (Povijesni muzej). Další zajímavé muzeum je Přírodovědecké muzeum (Prirodoslovni muzej; za pozornost stojí budova Národního divadla Ivana Zajce (Narodno kazaliště "Ivan pl. Zajc") při nábřeží.

Blízko divadla ústí do moře mrtvé rameno Rječiny, kde vedla po první světové válce hranice mezi Itálií a Královstvím Srbů, Chorvatů a Slovinců.

Schody uskockého velitele Petra Kružiće (stube P.Kružića), kterých je 370(!), vede z Rijeky od budovy Komunální banky na vrch Trsat nad městem. Kopec se tyčí nad soutěskou Rječiny do výšku 139 m. Zde stálo př.n.l. opevněné sídlo ilyrských Japodů (viz Ilyrové)- Darsata (z toho přes pozdější římské opevnění Tarsatica až k dnešnímu názvu Trsat). Původně středověký hrad Frankopanů koupil ve značně zchátralém stavu v 1.pol.19.stol. rakouský generál Laval Nugent a dal ho přestavět v novogotickém slohu (dnes využíván ke kulturním účelům). V blízkosti svého hradu postavil hrabě M.Frankopan kostel P.Marie Loretánské (dnes svatyně, významné katolické poutní místo Majke Božje Trasatske) a františkánský klášter, kde jsou nyní pochovány významné osobnosti chorvatských dějin. V klášteře je bohatá klenotnice (Riznica franjevačkog samostana na Trsatu). Od trsatského hradu je krásný výhled.Koupání

Na předměstí Rijeky, v zátoce Kostanj, je pláž přizpůsobená potřebám invalidů; je tam patřičně upravený přístup do moře. Další možnost koupání je v Preluku, 13 km severozápadně,Zábava

Rijeka má velmi četné možnosti zábavy : diskotéky, kluby, bary, kasina, taverny aj. Příležitostné zábavní akce se konají v průběhu celého roku. Nejpopulárnější akcí je Rijecký karneval (Riječki karneval) v únoru, největší karnevalová slavnost v celém Chorvatsku, trvá 10 dní, účastní se tisíce lidí, i ze zahraničí, též četné zahraniční skupiny masek (viz tematický článek: Karnevaly na pobřeží Jadranu).

V nedalekém Grobniku je závodní dráha pro automobilové a motocyklové závody (viz výlety).Kultura

Rijeka je dějištěm mnoha významných kulturních událostí, mimo jiné:

 • Biennale mladých (Bienale mladih), mezinárodní výstava mladých výtvarných umělců 1. 7. - 30. 9.
 • Rijecké léto (Riječko ljeto). koncerty, divadelní a operní představení na Trsatu, v katedrále sv. Víta a na jiných pozoruhodných místech, červenec - srpen
 • Melodie Istrie a Kvarneru (Melodije Istre i Kvarnera), konec června
 • Dny I. Zajce (Zajcevi dani), operní představení na počest chorvatského operního skladatele I. Zajce
 • Veliká pouť k Matce Boží Loretánské na Trsat, největší poutní slavnost v oblasti Kvarneru, 15. srpna

 

Přírodovědné muzeum (Prirodoslovni muzej) města Rijeky má bohaté sbírky. Součástí je i botanická zahrada (viz aktualita: Nová botanická zahrada ve Rijece).Ubytování

Rijeka nabízí možnost ubytování v hotelech, v soukromí a v kempech. Kempy: Rijeka a nedaleký Preluk, který je navštěvován především milovníky winsurfingu.

Hotely:

Bonavia Continental NeboderVýlety

 • městečko Kastav - 11 km severozápadně. Leží na izolovaném kopci (vysokém 311 m) s krásným výhledem na Kvarnerský záliv. Je střediskem zemědělského kraje zv. Kastavština (zejm. pěstování vinné révy). Starobylé, historicky významné městečko. Zachovaly se tu zbytky městského opěvnění (hradby, věž Fortica), městská lodžie, uvnitř města pak na hlavním náměstí Lokvina městská cisterna, sídlo správce města - tzv. kapetana a několik kostelů, gotických a barokních - vše z 15.-18.stol. Pozůstatky nedostavěného jezuitského kostela. Místo bylo odedávna výletním cílem obyvatel Rijeky. Konají se tu četné kulturní, lidové a národopisné slavnosti, např. slavnost vinobraní a mladého vína (první neděle v říjnu), trhy, četné karnevalové průvody (v únoru a březnu) - tzv.zvončari ve zvláštních maskách, dále festival Kastavské kulturní léto a svátek sv.Heleny, patronky Kastavu (22.5.). Muzeum Kastavštiny (vlastivědné sbírky).
 • Grobnik - 5 km severovýchodně od Rijeky. Obec leží 466 m n. m. na tzv. Grobnickém polji (Grobničko polje). Grobnik navštěvují milovníci automobilových a motocyklových závodů. Je zde jedna z nejlepších závodních drah v Chorvatsku (autodrom). V letní sezóně se tu téměř každý týden koná nějaký závod, často i mezinárodní. Do Grobniku na ně přijíždějí i rekreanti z Opatije, Rijeky a dalších letovisek na Kvarneru. V Grobniku je též sportovní letiště.
  Je doloženo staré osídlení již v době římské. V místě se dochovalo poměrně dost historických památek, některé však již jen ve zříceninách (městské opevnění, několik kostelů, kaštel a další historické stavby z 15. - 18. stol.).
 • Opatija - 13 km
 • Bakar - 15 km
 • Crikvenica - 37 km
 • Delnice - Lokve - Lokvarsko jezero - soutěska Vražji prolaz (vše v Gorském kotaru) - cca 50 km.
 • výlety do pohoří Učka

 
.